-ST på en Snotling?
  • Vad händer egentligen om en Snotling får -ST .

    Springer han då runt med ST 0, eller kickar då någon annan regel in?
  • Det går inte att komma ner till noll, se casualty table i regelboken.
  • så -ST är bästa skadan en snotling kan få på 50-tabellen :)
  • Jepp. Har sett en Yeti med -2AG, ganska tursamt IMHO.
  • Tack :)