Såg på såg
 • Med tanke på Mårtens kockdebatt och kommande Buzzquarna cup. Om en såglirare sågar en annan såglirare och lyckas. Hur mycket plus får hen på AV-slaget? +3 eller +6? Om hen misslyckas känns som motståndaren får +3 för det är bara en motorsågsfail inblandad.

  Tankar på det?
 • Eftersom +3 som drabbar försvararen triggas av att hen blir knocked down, och spelaren blir det av att angriparsågen går igenom armour, så tolkar jag det som att man endast har +3 i fallet motorsåg vs motorsåg.
 • Hmm. Jag har alltid tänkt mig att det är +6, men enligt reglerna så slår man normalt +3 mot AV och slår man igenom rustningen är spelaren Knocked down och injured. Några rader senare framkommer det att om en chainsaw blir Knocked down så är det +3 på armourslaget.

  Läser man ordagrant såger alltså chainsaw på chainsaw ge +3 på armorslaget. Slår man igenom rustningen får man ytterligare +3 som bonus, men det har naturligtvis ingen effekt alls på spelet.

  Jag tycker detta är lite trist. Jag vill att det skall vara +6 :/
 • Det var nytt för mig med.
  Bra att veta
 • Om man Foular med en motorsåg och har Dirty Player. Kan/måste man spara +1 till INJ-roll? Med CRP+ är det ju +1 för Foul så en fulsågning med +5 kan vara rätt tung att klara sig undan.

  Om sågkillen sågar en med Mighty Blow och misslyckas. Kan det då bli +4 på AV-slaget? Motståndaren får ju liksom en CAS även om det rent tekniskt var en 'kickback' som gjorde skadan.
 • Jag anser att man kan lägga ihop Dirty Players +1 med Chainsaws +3. Däremot är Mighty Blow regeln tydlig med att den modifiern inte kan kombineras med Chainsaw.
 • Jag var just på väg att skriva samma sak som @Pellevin men han hann före med en minut eller två.