TV beräkning
  • Vi har diskussioner kring TV beräkning.

    När ett lag använder petty cash, beräknas spiralling expenses på detn aktuella TV eller original TV?

    Ex. Lag har TV 150 och använder 150k i petty cash. När TV beräknas i slutet är det då 150 eller 165???
  • På petty cash står det att det höjer TV för matchen.
    Och då tolkar jag det som att det även påverkar spiraling expenses.
  • 165 är det riktiga, men det är lätt att glömma