Grab
 • Är lite intresserad av hur folk ser på Grab. Man kan ju ställa motståndaren i en närliggande ruta, men kan det vara den rutan blockern står i, om denna väljer att följa upp push back?
 • Eftersom du flyttar den figur du "puschar" först innan du väljer att följa efter så skulle jag säga nej eftersom den rutan redan är upptagen.
 • Som coma sa. Det är samma anledning till att en Side Steppande spelare inte kan ställa sig i blockarens ruta, eftersom denne väljar att följa efter först efter att den pushade har flyttats från sin ruta.
 • Jag har inte sett att någon tillämpar det på det sättet. Jag antar att det beror på att man antar att blocken sker i flera steg.
  1. Slå tärningar.
  2. Välj resultat.
  3. Flytta motståndaren om push/pow
  4. Flytta ev med
  5. Slår ev armor

  Eftersom 3 sker före 4 så kan man inte pusha en spelare in sin ruta eftersom den inte är tom. Jag kan visserligen tycka att det inte 100% klarlagt i reglerna att 3 är skilt från 4, men jag tror det är så alla spelare det.
 • Tack för svar! Det är lite så vi resonerat också, men ville kolla med communityn :) en sak vi diskuterade var även varför man utgår ifrån motståndarens ruta, när det är blockaren som har Grab borde ju man egentligen utgå från blockarens ruta. Men men
 • Jag har tänkt likadant och ett tag tänkte jag faktiskt att det var så det funkade. Rent tematiskt hade det kanske varit vettigare, men jag gissar att det kanske varit väl bra i vissa situationer.
 • Yay, dags för metadiskussion! Motståndaren måste ju flyttas från sin egen ruta, varför det är mest logiskt att utgå från hens ruta. Spelaren med Grab kan välja åt vilket håll motsdåndaren knuffas (eller dras) tack vare ett fast grepp eller något sånt men hen kan inte lyfta motståndaren över huvudet och ställa ner bakom sig.
 • @Duckwing bra beskrivning! Jag vill tillägga att det också har en annan spelteknisk aspekt, att grab utesluter side step som också utgår från spelaren som flyttas ruta.