Sverok och demokrati
 • Har just förstått att Sverok gett sig in i partipolitik. De har utnämnt Sveriges förmodligen näst största parti till en odemokratisk organisation, och infört sanktioner mot aktiva medlemmar i det partiet.

  Personligen finner jag detta oförenligt med stadgarnas "politiskt obunden". Kan någon vänligen berätta varför jag har fel.
 • förstår dig till viss del men förstår också Sverok.

  tycker dock att när det gäller anti-demokratiska partier/rörelser och partier/rörelser som inte står för alla människors lika värde att en kan göra sådana här ställningstaganden.
  annars är det riktigt illa.

  däremot är jag mer kluven till om en bör/ska göra sanktioner mot aktiva medlemmar i sådana partier/rörelser.
  känns på gränsen till åsiktsregistrering vilket inte är så fräscht.
 • Men står verkligen partiet Sverigedemokraterna för att inte alla människor har lika värde? Vissa av deras medlemmar gör det definitivt, men det gäller som bekant för fler partier. Och jag är rätt säker på att deras partiprogram inte innehåller något om att vissa är värda mer än andra.
 • Har missat detta - länk?
 • Är inte detta något som hände redan i slutet av 2015? Känns i varje fall inte som en nyhet, eller har det kommit några nya styrdokument från Sverok?

  https://infobank.sverok.se/styrdokument/policy-angaende-sverigedemokraterna-och-andra-anti-demokratiska-rorelser-2016/

 • Sverok har sedan länge haft frågan om hur man arbetar politiskt men samtidigt vara "partipolitiskt obundna"
  Dock vet jag att Sverok genom tiderna jobbat hård för frågor som inkludering och försökt motarbeta rasism.

  Och sen även att de jobbar för demokrati. så det känns inte konstigt att Sverok sätter hårt mot organisationer som inte är demokratiska.
 • @Stareater nej, detta är inte nytt för de insatta, men det är nytt för mig. Fick reda på det genom ett annat klubbforum. Den klubben verkar vara på väg att lämna Sverok, bl a pga detta.

  @Morn82 ja, men nu pratar vi om ett stort riksdagsparti. För att hävda att det är odemokratiskt måste man utgå från en definition som inte är förenlig med svensk lagstiftning. Alltså hittar man då på egna regler. Hur demokratiskt är det?
 • kolla lite snabbt i deras partiprogram så kan en hitta massa exempel.
  t.ex. så har de en punkt gällande hbt, där har de valt att ta bort q helt och hållet som att de här människorna inte finns. känns så där att läsa att jag inte finns enligt dem.

  sen tycker de att en ska ändra abortlagen från 18 veckor till 12 veckor, dvs att kvinnor inte själva får bestämma över sina egna kroppar.
  om alla ska vara värda lika mycket borde en få kunna bestämma lika mycket över sin egen kropp.
 • jag kommer dock inte orka diskutera det här längre och kommer inte svara på några inlägg även om de är direkt riktade till mig.
 • Då Sverige valt att vara medlem i EU där vi har andra medlemmar som inte ens tillåter abort utom i vissa extrema situationer, och quet inte nämns av någon, och samtidigt hävdar att det är en demokratisk organisation, tycker jag inte de argumenten räcker. Just gällande det uteslutna quet var det dessutom inte länge sedan det inte fanns i något partis program.
 • Men vad jag helst vill ha är att någon som tycker att Sverok är en bra organisation förklara varför jag har fel, gärna någon som har/har haft uppdrag på regional eller högre nivå. För om Sverok inte är en demokratisk organisation vill jag inte stödja den, vilket t ex StockBowl gör.
 • För mig som inte är insatt i Sverokeriet;
  Vad stödjer vi med?
  Vad får vi för det?

  Sen så är det väl skattepengar som finansierar Sverok väl? Känns konstigt - oavsett vad man tycker eller inte tycker om SD - att de kan ta sådana beslut i så fall.
 • Vi stödjer dem genom att vara medlemmar, och därmed stärka deras medlemsantal, och deras tyngd som organisation. Jag vet inte om vi betalar något för det, men jag tror inte det.

  Förr hade vi vårt bankkonto genom dem, men det har vi inte längre, så det vi får från dem är den respekt som deras namn inger hos många.
 • @brocCooLi jag hoppas du inte uppfattar att denna tråd är avsedd som ett angrepp på dig eller någon grupp du tillhör. Jag älskar och respekterar dig, och skulle absolut inte ifrågasätta varken dig eller din identitet.
 • För att hoppa till något annat om Sverok.

  Vad ger det en person att vara medlem i Sverok?
 • Pellevin said:

  Men står verkligen partiet Sverigedemokraterna för att inte alla människor har lika värde?  Ja. Läser du deras text om familjen framgår det tydligt att homosexuella och polyamorösa är mindre värda.
 • Om du menar att regeln om att de grupperna inte skall ha rätt att adoptera vill jag uppmärksamma dig på att KD inte heller godkänner att polyamorösa adopterar.

  Sen är jag inte säker på att det är samma sak att du inte får adoptera som att du har annat människovärde. Enligt det resonemanget anser alla partier att barn och ungdomar har lägre människovärde.

  Men båda mina argument kan vara skakiga. @Mago du gav påtagliga argument, och jag tackar för det. Det kan hända att du har rätt.
 • Att KD också har sunkiga värderingar rättfärdigar inte SD.

  Ditt argument om barn är väl närmast en jordbävning. Menar du att homosexuella och polyamorösa ska förklaras omyndiga?

  Det SD (och tydligen KD också då) säger är att dessa grupper är olämpliga att ha barn, och att de inte ska ha samma rättigheter som de heterosexuella monogama. Hur kan de då anses ha samma värde?
 • Men KD är inte utsatt för samma behandling från Sverok. Det borde finnas någon sorts samband mellan vad partiet står för och vilka reaktioner det utsätts för.

  Mitt barn och ungdomsargument var närmast riktat mot att försöka visa att det inte finns ett automatiskt samband mellan rättigheter och människovärde, och det vidhåller jag, även om argumentet i sig möjligen inte var lysande.

  Det finns massor av grupper i Sverige idag som inte får adoptera, och det hamnar aldrig under rubriken lägre människovärde. Det är inte en mänsklig rättighet att ha barn.
 • Det är möjligt @Mago har visat grunden för hur SD kan anses vara mindre demokratiska, och därmed värda att utsätta för nedvärderande behandling från Sverok. Men om han har rätt så finns såvitt jag ser ingen anledning att låta representanter för KD samtidigt inneha förtroendeposter i Sverok. Tänker jag rätt då?
 • Vad sverok håller på med vet jag inte.

  Faktiskt vet jag inte vad de flesta politiska partierna håller på med heller. Förhoppningsvis är jag död innan världen helt förvandlats till en fascistisk dystopi, men det ser ju inte ut så i den här takten.

 • Men jag ska inte skriva mer, då jag inte har så mycket att säga om den faktiska frågan @Pellevin vill diskutera.
 • @Mago ja, det är lätt att gripas av hopplöshet då man ser den politiska utvecklingen i världen. Men det är faktiskt inte fullt så illa om man ser i ett lite längre perspektiv.

  Just nu verkar mycket gå riktigt illa. Men varje år är det allt färre som svälter. Färre dör i väpnade konflikter. Fler får grundläggande utbildning. Fler får tillgång till Internet.

  Många linjer ser alltså långsiktigt bra ut. Det gäller bara att inte låta det enorma antalet små lokala bakslag vi ser varje dag dränka bilden.

  Och apropå lokala bakslag kanske vi kan försöka göra vårt bästa för att Kent Ekeroth inte skall kunna påverka vår gemensamma framtid.
 • :D <3
 • Men det är ju skillnad på olika politiska partier?
  Det Sverok säger är att du inte kan vara förtroendevald i en anti-demokratisk organisation och samtidigt inneha förtroendeposter på förbundsnivå i deras egen organisation. Det är ett konkret resultat av ett beslut som fattats på kongressen (2015?) och som i deras policy exemplifieras med just SD eftersom de möts i så många sammanhang.
  Det är alltså ett sätt att förhålla sig till auktoritära och anti-demokratiska organisationers närvaro i rummet och samtidigt borga för att inte utestänga enskilda medlemmar. Alla har alltså rätt till medlemskap i organisationen men ska man få organisationens förtroende att representera den i organisationens högsta beslutande organ mellan kongresserna (dvs på förbundsnivå) så behöver man i ännu högre utsträckning ställa upp på de principer som Sverok verkar för.
 • Politiskt obunden betyder att organisationen inte är knutet till ett politiskt parti. Det betyder inte att organisationen inte kan ytterligare distansera sig från vissa politiska partier.
 • @suncar allt du säger hänger dock på min ursprungliga fråga som ligger till grund för hela denna tråd: "Är SD en antidemokratisk organisation?". Och jag menar att det är svårt att svara ja på den frågan.

  @Mago visar att partiet valt ut två grupper som mindre lämpliga som (adoptiv-)föräldrar. Detta kan tolkas som att de grupperna anses ha lägre människovärde. Men det är inte en självklar slutsats, och jag har de senaste dagarna plågat min omgivning med diskussioner kring detta område.

  Så jag är definitivt inte säker på att jag tycker Sverok agerar inom det jag menar är demokratins ramar.
 • Är inte detta lite samma sak som att LO lovar S att 50% av deras medlemmar kommer rösta på S i valet?!?
  Nu har ju i och för sig LO och S en lång historik tillsammans, men min punkt är vad säger att deras medlemmar faktiskt röstar på S, tror att många arbeten har LO som enda fackliga förbund, men inget säger att deras medlemmar sympatiserar med S politik...

  Förstår dilemmat i Sveroks ställningstagande (i grunden en åsiktsregistrering av deras förtroende valda). men det är väl frittfram för varje förening att sätta upp sina egna regler...
  Det har ju trots allt pågått en form av vuxenmobbning och en ogiltigförklaring av 20% av förra valets väljare, då samtliga demokratiska partier har valt att inte inkludera SD i regeringsfrågor.
 • Frågan är väl ska man döma SD efter vad dom säger att dom gör eller vad dom gör?

  Ska man döma dom efter vad dom påstår att dom stå för i sitt partiprogram så visst, men så är ju inte realiteten. Realiteten är att dom är odemokratiska.
 • Juiblex said:

  Är inte detta lite samma sak som att LO lovar S att 50% av deras medlemmar kommer rösta på S i valet?!?
  Nu har ju i och för sig LO och S en lång historik tillsammans, men min punkt är vad säger att deras medlemmar faktiskt röstar på S, tror att många arbeten har LO som enda fackliga förbund, men inget säger att deras medlemmar sympatiserar med S politik...

  Förstår dilemmat i Sveroks ställningstagande (i grunden en åsiktsregistrering av deras förtroende valda). men det är väl frittfram för varje förening att sätta upp sina egna regler...
  Det har ju trots allt pågått en form av vuxenmobbning och en ogiltigförklaring av 20% av förra valets väljare, då samtliga demokratiska partier har valt att inte inkludera SD i regeringsfrågor.  Men isf så vuxenmobbades sossarna i hela åtta år 06-14, ja faktiskt varje gång de inte inkluderats när de varit i opposition sen 1917 eftersom de varit största parti sen dess.
  Bara för att man tagit plats i riksdagen behöver alla inte samarbeta med en.
  Kommunistpartiet bjöds inte med under samlingsregeringen under världskriget tex.

  Det är verkligen inte åsiktsregistrering, frågan rör förtroendeuppdrag.
  Sverok har gjort analysen att det är oförenligt att inneha förtroendeposter och representera Sverok på förbundsnivå om du samtidigt har förtroendeuppdrag och därmed representerar en organisation som är anti-demokratisk och därmed motverkar föreningen Sveroks syften.

  På samma sätt är det oförenligt att inneha förtroendeuppdrag i och företräda Landsorganisationen samtidigt som man har ett fötroendeuppdrag och representerar en anti-facklig organisation, som LO demokratiskt beslutat sig för att anse att SD är.
  Det är helt enkelt inte förenligt. Men det är inte åsiktsregistrering och folk får tycka vad de vill och var medlemmar i båda. Men de kan inte representera båda organisationerna samtidigt.

  Pellevin said:

  @suncar allt du säger hänger dock på min ursprungliga fråga som ligger till grund för hela denna tråd: "Är SD en antidemokratisk organisation?". Och jag menar att det är svårt att svara ja på den frågan.

  Så jag är definitivt inte säker på att jag tycker Sverok agerar inom det jag menar är demokratins ramar.  SD kan mycket väl ha en intern organisationsstruktur som i sig är demokratisk i sitt utförande. Min analys, som jag verkar dela med Sveroks riksmöte 2015 är att SD i sina mål och syften strävar politiskt i en riktning att få Sverige mer totalitärt och anti-demokratiskt. Det är där skon klämmer.

  Typ så

 • Enstaka medlemmar i SD, även på ganska hög nivå, har regelbundet gjort antidemokratiska uttalanden. Så långt håller jag med. Men om det är måttstocken vi skall mäta partier med, så vill jag påminna om valstuguundersökningen som gjordes för ca fyra val sedan, då främst moderater, men även socialdemokrater, gjorde rent groteska uttalanden, då de trodde att ingen spelade in.

  Så jag vill mena att den enda måttstock vi kan använda då vi bedömer partier är vad de i sina officiella dokument, t ex partiprogrammen, säger att de eftersträvar.

  Annars måste vi bli lite oroliga för vad hela SAPs ledning högljutt deklamerat gång på gång då de sjungit Internationalen. Står SAP verkligen för att skjuta generaler?
 • Pellevin said:

  Enstaka medlemmar i SD, även på ganska hög nivå, har regelbundet gjort antidemokratiska uttalanden. Så långt håller jag med. Men om det är måttstocken vi skall mäta partier med, så vill jag påminna om valstuguundersökningen som gjordes för ca fyra val sedan, då främst moderater, men även socialdemokrater, gjorde rent groteska uttalanden, då de trodde att ingen spelade in.

  Så jag vill mena att den enda måttstock vi kan använda då vi bedömer partier är vad de i sina officiella dokument, t ex partiprogrammen, säger att de eftersträvar.

  Annars måste vi bli lite oroliga för vad hela SAPs ledning högljutt deklamerat gång på gång då de sjungit Internationalen. Står SAP verkligen för att skjuta generaler?  Så när höga partiföreträdare gör antidemokratiska uttalanden så ska vi inte ta de på allvar eftersom de inte är nedskrivna? Det låter bakvänt.

  Arbetarrörelsen splittrades redan under första världskriget, i socialdemokrater och kommunister, reformister och revolutionärer. Förenklat.
  Det är sant att Internationalen är svensk arbetarrörelses kampsång, men just den versen (den femte om furstars lögner och krigets slaktande) sjungs inte. Den strök redan Branting.
  Så de av SAPs ledning som högljutt deklamerat att de ska skjuta generaler har inte varit en del av den ledningen på ungefär 100 år. Sen dess har sossarna gått med i både nationernas förbund och förenta nationerna.
  Om du hör döda sossars högljudda deklamerande skulle du nog ha skäl för din oro.

  Sverok motiverar sitt beslut med att man har olika värderingar och att de inte är förenliga. Ett exempel som ges är att partistyrelsen har vetorätt när det gäller ledamöter i ungdomsförbundets styrelse.
 • SDs nationsbegrepp som varit på tapeten och är från deras principprogram är ett exempel som är mer än uttalande, det är riktigt att rubrikerna kom från ett uttalande men det refererade till principprogrammet.
 • @suncar du har rätt om vers fem, misstag av mig. Men står SAP för att "Båd´stat och lagar oss förtrycka vi under skatter dignar ner." så kan man väl tycka att de borde gjort något åt det vid det här laget.

  Är du säker på det där med vetorätten? SD hade ju stora problem för något år sedan då de tyckte fel person blev vald, och de inte kunde bli av med människan.
 • Personligen håller jag med det mesta av innehållet i SDs nationsbegrepp även om det är väldigt vagt, och skrivet av en människa som har begränsade historiakunskaper.

  Vill vi ha tydligare resonemang som jag helhjärtat stöder vänder vi oss hellre till rabbi Dan Korn. Där har vi en man som kan förklara svenskhet.

  Vad uppfattar Sverok är fel i SDs definition av nation? Om du tycker det är jobbigt att agera relä duger en länk alldeles utmärkt.
 • Pellevin said:

  @suncar du har rätt om vers fem, misstag av mig. Men står SAP för att "Båd´stat och lagar oss förtrycka vi under skatter dignar ner." så kan man väl tycka att de borde gjort något åt det vid det här laget.

  Är du säker på det där med vetorätten? SD hade ju stora problem för något år sedan då de tyckte fel person blev vald, och de inte kunde bli av med människan.  Alltså översättningen är ju från 1902, då hade vi inte ens allmän rösträtt här och arbetarrörelsen var i oerhört hög grad förtryck av en auktoritär stats pålagor.
  Sen dess drev antimilitaristiska krafter i arbetarrörelsen att Norge fick frigöra sig fredligt från oss trots att kungen var emot. Det var en annan tid.
  Allt är inte superrelevant, och oftast så sjunger vi inte mer än första och sista versen i sången. Med vi, menar jag mig och mina sossiga partikamrater.
  Och sen dess har ju faktiskt SAP tagit plats i såväl rikdsag som regering och infört progressiva skattesatser och reformer som ändå i vårt tycke strävar att frigöra oss alla från förtryck. Så något har de ändå gjort vid det här laget.

  När det gäller vetorätten så tog jag det från Sveroks argumentationslinje, det som dåvarande ordf Tjarls sa när han fick frågan. Då drog han det som exempel.
 • Jag vet inte vad Sverok tycker är fel i SDs definition av nationsbegrepp.
  men om jag skulle killgissa så tror jag att de vänder sig mot att vissa minoritetsgrupper och utövare av en specifik religion inte skulle kunna vara del av den svenska nationen.
  Att det känns exkluderande, och rentav rasistiskt.
  Tror jag, men jag vet inte. Det var ett exempel från närtid och inte tre år tillbaka som jag pekade på där en tryckt officiell text tydligt ( enligt mig ) visade på ett exkluderande tankesätt.

  I grunden tror jag det handlar om att för Sveroks del försöka göra organisationen så tillgänglig som möjlig för alla. Spelkulturen ska få vara nördig och en frizon för människor som av en eller annan anledning inte är helt normativ. Då är det viktigt vilka som representerar den organisationen.


 • Ok. Har kollat demokratinivå hos andra partier.

  Enligt Hökmark menar moderaterna att "förankra" gör man genom att lyckas, och då bli populär. Ligger rätt långt från min definition.

  Och SAP har tydligen fyra olika sätt att driva frågor, beroende på hur partitoppen förhåller sig till dem:
  forcering – ledningen har bestämt sig för en linje och tänker inte låta sig påverkas av medlemmarna
  legitimering – ledningen har bestämt sig för en linje men vill få med medlemmarna på tåget och argumenterar därför för sin linje
  förankring – mer fri diskussion, ledningen låter sig påverkas av medlemmarna
  sondering – ledningen har ingen bestämd åsikt till att börja med

  På mer privat håll har jag också fått lära mig att vissa SAPdistrikt låter valberedningen nominera sig själva. Och detta har blivit så vanligt att valberedningsarbetet har börjat betraktas som den naturliga vägen in i ledningar.

  Men allt detta är upp till enskilda partier att avgöra huruvida det är demokratiskt enligt deras definitioner.

  Det jag försöker visa är att det finns flera partier som kan ifrågasättas, men ett som lyfts ut som väsensskilt från de andra, såsom varandes antidemokratiskt. Och det är verkar ha mer att göra med personliga åsikter hos dem som bestämt sig för denna linje, snarare än som något som objektivt är unikt hos SD.
 • @suncar jag håller med om att det är viktigt att vi håller spelandet öppet för alla, och att ingen skall känna sig utsatt pga av något av de skäl som Sverok anger. Men IMHO har de gått för långt. Och det är nu väldigt svårt att säga att man är medlem i SD i de flesta spelsammanhang jag deltar i. Pröva själv att göra det i en spelgrupp du inte känner.
 • Jag tror ändå att det är svårt att kontinuerligt hitta så mycket otrevliga personliga åsikter som de personer som, bara av en händelse, råkar vara med i SD givit exempel på.

  Men det är ju bara min personliga åsikt.
 • Vi har i flera år haft en aktiv SDare i StockBowl. Och han har alltid uppträtt väldigt trevligt, och jag har aldrig hört klagomål på honom.

  Däremot har det såklart förekommit konflikter, och t o m ett litet utbrott av homofobi. Men det var kopplat till en helt annan person. Och det gjorde vi som bekant vårt yttersta för att eliminera.
 • @suncar ja, SAP har definitivt bidragit mer än något annat parti till att bygga detta samhälle vi lever i. Och trots alla brister tycker jag vi har oerhört mycket att vara tacksamma för. Vårt land är ett av världens mest rättvisa och samtidigt rikt. Vi har det bra, mycket pga att sossarna jobbat för oss i flera generationer.
 • Ok. Jag säger inte att folk får tycka vad de vill. Jag säger inte att folk inte får vara aktiva i partipolitiska föreningar.
  Jag säger bara att när högsta beslutande organet i en demokratiskt styrd partipolitiskt obunden organisation som samlar en bred grupp föreningar med specifika intressen där medlemsbasen är unga fattar ett beslut om att det uppstår en målkonflikt mellan att vara representant för den egna organisationen och samtidigt vara representant för en organisation som man gör analysen har ett i viss mån motverkande syfte så tydliggör de vad som gäller. Det är inte uteslutningsärende, det handlar om att den representanten inte på samma gång kan göra anspråk på att representera en inkluderande ungdomsorganisation.

  Jag tycker att konflikten du refererar till sköttes ganska bra (om det är den jag tror det är) av representanter från Stockbowl.

  Jag tycker att det här forumet såväl som Stockbowl kännetecknas av god ton och ömsesidig respekt. Och det tycker jag är bra. Det här forumet bör inte heller vara ett forum för politisk agitation, i alla fall inte primärt. Vi samlas för att spela bloodbowl, eller prata om bloodbowl eller mest i mitt fall prata om att jag hoppas spela bloodbowl nån gång då och då.

  Och då är det ju gott och väl.
  Däremot kan vi ju ha debatt om saker, yttrandefrihet innebär ju inte som bekant att saker inte får kritiseras eller nyanseras.
  Jaja, jag känner iaf att jag har fått säga vad jag vill ha sagt i den här frågan nu.
  Nu ska jag hänge mig åt lite sund nationalism och fira fotbollssegern. 3-0!
  Vilken grej


 • @suncar jag håller med om att detta forum inte bör dränkas i politisk agitation. Men då Swebba av någon anledning är medlemmar i Sverok blir det svårt för mig att hålla denna fråga borta från detta forum.

  Jag tycker fortfarande att Sveroks beslut att lyfta ut och särbehandla SD är väldigt tveksamt.
 • Pellevin said:

  Men då Swebba av någon anledning är medlemmar i Sverok blir det svårt för mig att hålla denna fråga borta från detta forum.  Du menar StockBowl va?
 • Japp. Fel igen. Börjar bli en vana. Tack!
 • Jag tycker inte att det är konstigt att StockBowl är en sverok-förening.

  Vi sysslar med bräd-/figurspel, det täcks helt av sveroks intresseområden. Jag kan ha fel men jag tror att minst en av grundarna också var aktiv i sverok. Dessutom har de som sagt hjälpt oss historiskt med plusgiro-konto etc.

  Jag kan tänka mig att det har hjälpt föreningen, framförallt i början. Tex i letandet efter lokaler etc. StockBowl har också fått exponering genom något reportage hos sverok.
 • Alla argument du framför @Mago är i imperfektum. Som jag ser det har Sverok på senare år gjort två saker jag tycker är anmärkningsvärda, och negativa. De har krävt personregistrering som de själva medger de inte behöver, och de har tagit ställning i riksdagspolitiken. Båda är argument för att inte ha med dem att göra.
 • Nej, bara nästan alla.

  Argumentet att det vi gör täcks till 100% av sveroks intresseområde, spel, är fortfarande aktuellt.
 • Det är tydligen viktiga saker för dig.

  Personregistreringen ser jag som på sin höjd irriterande. Jag förstår policyn de har, att det är enkelt från en bidrags-synvinkel att ha alla sina medlemmars personnummer så att de vet åldern och att det är faktiska människor.

  Att de tar avstånd från SD på det sätt de gör tycker jag inte heller är anmärkningsvärt, och de är långt ifrån den enda organisation som gör detta.
 • Mago said:

  Att de tar avstånd från SD på det sätt de gör tycker jag inte heller är anmärkningsvärt, och de är långt ifrån den enda organisation som gör detta.

  Jag vet inte om det är en generationsfråga, men att ta hänsyn till sina meningsmotståndare har jag vuxit upp med att lära mig är en grundpelare i en fungerande demokrati. Att fler organisationer inte bryr sig om det fundamentet är inte något bra argument för något annat än att göra tvärtom och ta kampen för en pluralistisk demokrati.

  Även mina högst värderade motståndare i denna diskussion bör vara medvetna om att det finns en mängd religiösa samfund i Sverige som är öppna motståndare mot såväl homosexuellas rättigheter som jämställdhet. Varför är det inte lika viktigt för Sverok att ta öppet avstånd från dem? Kan det ha att göra med att detta är en väldigt vit hobby, och starkt mansdominerad. Representanterna bor i sina segregerade områden och träffar aldrig de ungdomar jag jobbar med varje dag.

  De unga lojala, artiga, vänliga, antisemitiska, patrialkala, misogyna, homofoba ungdomar som aldrig hittar till denna hobby. Varför i helvete ha ett flak på Pride i Malmö, och inte ett besök på ungdomens hus i Fittja?

  Så de organisationer som väljer bort demokratin för dem de inte ser, inklusive Sverok, dem har jag väldigt lite respekt för.