Brets och Khorne i RR?
 • Sedan några år har vi ett årsmötesbeslut på att Brets och Khorne endast får spelas i open.

  Men de raserna kommer att vara tournament legal efter nyår, och vi brukar följa NAF. Dessutom har vi en tradition av att se RR och SquigBowl som preseason. Vilket skulle innebära att om de raserna kommer att tillåtas i säsong 25 kanske det är rimligt att de får vara med nu.

  Men jag vill inte helt ensam gå emot ett årsmötesbeslut, så jag ber er att snabbt rösta i denna poll, så jag får hjälp att avgöra hur vi skall hantera @Pocketravers anmälan.
  Nytt år, nya raser?
  1. Vilka, om några, nya raser skall vi tillåta i RR och squiggis?26 votes
    Inga
      0.00%
   1. Bara Khorne
      0.00%
   2. Bara Bretonnians
      7.69%
   3. Bägge de ovanstående
    92.31%
 • OM de ska tillåtas i vanliga säsongen är det rimligt att de får spela RR och Squig Bowl.
 • Och ni som tänker spela dessa raser bör vara medvetna om att deras Star Player-listor sannolikt kommer att hårdrevideras för att överensstämma med NAFs rekommendationer.
 • Vilka Starplayers?!?
  Mitt khorne lag har redan sina 11 "star" players on-field.... kan dom bli bannade ...